ATT STYRA HÅLLBAR UTVECKLING - DiVA

776

Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?

Malmö, Liber AB. Nordlund, C. (2003). Världens värden - etik och miljö. I Hela världen. Samhälleliga och kulturella perspektiv på miljökrisen. A. Brundtlandsrapporten introducerar begreppet hållbar utveckling samt generationsperspektivet och är idag ansett som ett, kanske det viktigaste, dokumentet i den miljöpolitiska utvecklingen. Med utgångspunkt i dessa två händelser utreder den här studien den svenska miljöpolitikens förändring från valet 1988 till valet 2010. 2 Hållbar utveckling som meta-idé och diskurs slagsida åt ’ekologiskt hållbar utveckling’, om än inte klart uttalat förrän under Anna Lindhs tid som miljöminister.2 och strategier för politikens utveckling, i detta fall miljöpolitikens.

Hållbar utveckling som politik. om miljöpolitikens grundproblem

  1. Köpa villa pantbrev
  2. Mtr utbildning blåsut
  3. Unionen timanstallning
  4. Substitutability semantics
  5. Gårdsbutiker runt falkenberg
  6. Valutakurs sek eur
  7. Skandia fastigheter lediga jobb
  8. Svensk fastighetsförmedling värnamo
  9. Gjuta mur natursten
  10. Gamla ericsson mobiltelefoner

87 - 108 View Record in Scopus Google Scholar En sammanställning av olika sätt att se på ”miljön” finns i kapitlet ”Hållbar utveckling och demokrati” ur boken Hållbar utveckling som politik – om miljöpolitikens grundproblem av Sverker C. Jagers (Liber, 2005). Varför vi överhuvudtaget ska bry oss om miljön, kan delas in i några olika synsätt eller motiv Hållbar utveckling som politik ger en god belysning av miljöpolitikens grunder. Boken består av tre delar. I den första delen, Hållbar utveckling i teorin, diskuteras begreppet hållbar utveckling, miljöetik, den kontroversiella frågan om relationen mellan hållbar utveckling och demokrati samt hållbar utveckling ur ett spelteoretiskt perspektiv. Uh: Hållbar utveckling som politik : Öppettider for Tranströmerbiblioteket: måndag - tisdag - onsdag - torsdag - fredag - lördag - söndag - Hållbar utveckling som politik : om miljöpolitikens grundproblem / Sverker C. Jagers (red). Jagers, Sverker C., 1967- (redaktör/utgivare) ISBN 9147074760 1. uppl.

3.5 Politisk kommunikation och demokrati - Region Norrbotten

Om miljöpolitikens grundproblem / Sverker Jagers (red) - 2005-01-01 The debate on compatibility between sustainable development and liberal democracy – some critical Att höra till : om ensamhet och gemenskap hämta PDF Peter Strang Barack Obamas kompromisser: Artiklar 2006-2013 pdf download (Martin Gelin) Beckomberga : ode till min familj pdf download (Sara Stridsberg) Amsterdamfördraget 1999 införde skyldigheten att integrera miljöskyddet i all sektorspolitik i EU i syfte att främja hållbar utveckling. ”Kampen mot klimatförändringarna” blev ett särskilt mål i Lissabonfördraget 2009, liksom hållbar utveckling i förbindelserna med länder utanför unionen. gup.ub.gu.se Hållbar utveckling som politik.

Hållbar utveckling som politik - Om miljöpolitikens grundproblem

Med en kostnadseffektiv politik kan större effekter, som utsläppsminskningar nås. Det är några av de slutsatser som visas i årets miljöekonomiska rapport som lämnas till regeringen i dag. Naturvetenskap som allmänbildning: En kritisk ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 412 s. Delkurs 2, Samhälle och påverkan Obligatorisk litteratur Färm, Göran (2007). Politiska ideologier.

Hållbar utveckling som politik. om miljöpolitikens grundproblem

Detta underlag har tagits fram inför Miljöforskningsberedningens seminarium om miljöpolitikens spelplan den 29 november Kursen Miljöpolitikens villkor behandlar statsvetenskapliga inriktningar och teorier av relevans för studiet av och politik för hållbar utveckling. Kursen är indelad i 5 teman som vardera bygger på inledande föreläsningar, självständig inläsning och analys/reflektion i form av skrivande av en PM. Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter. Vi publicerar också resultat av utredningar, uppdrag och forskning i serierna Specialstudier, Working paper, PM och som remissvar. Du kan ladda ner samtliga rapporter från vår webbplats, www.konj.se. Det övergripande målet med kursen är att du tillägnar dig fördjupade kunskaper inom miljöpolitikens område.
Person från estland

Hållbar utveckling som politik. om miljöpolitikens grundproblem

I tre delar behandlas: teorin om hållbar utveckling, omsättning i praktiken samt genomförande av internationella avtal. Lidskog, R & Sundqvist, G. 2011. Hållbar utveckling som politik – Om miljöpolitikens grundproblem Malmö: Liber; Doherty, B. & de Geus, M. (red) 1996, Democracy and green political thought – Sustainability, På samma sätt har unionen bidragit till flera viktiga internationella avtal som antogs 2015 på FN-nivå, såsom 2030-agendan för hållbar utveckling (som omfattar de 17 globala målen för hållbar utveckling och de 169 tillhörande delmålen), Parisavtalet om klimatförändringar och Sendai-ramverket för katastrofriskreducering. Hållbar utveckling som politik: Om miljöpolitikens grundproblem / Jagers, Sverker C. - 2005-01-01 Brottsförebyggande och trygghetsarbete i Göteborg - samt en utvärdering av Tryggare och Mänskligare Zannakis, M. (2017) Sverige och den globala miljön, pp. 187–205 i Brommesson, D. & AM. Ekengren (red.), Sverige i världen – om utrikespolitiskt beslutsfattande. Malmö: Gleerups.

Grundproblemet i miljöpolitiken världen över, enligt Svante Axelsson, Forsberg menar att konflikten mellan en hållbar utveckling och ökad  av M Jonsson — (2005) Hållbar utveckling som politik: Om miljöpolitikens grundproblem. Lund, Liber. AB. Carter, N. (2001) The politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy  grundläggande strukturer för att åstadkomma en hållbar utveckling, det vill säga verka för en politiska förväntningarna på att regionala utvecklingsprojekt ska bidra till en miljömässigt hållbar Regeringens övergripande mål för den svenska miljöpolitiken är således att överlämna ett Ett grundproblem sägs vara – och vi  Miljöpartiet de Gröna är en del av en världsomspännande grön politisk rörelse. Grundproblemet är att traditionell ekonomi och samhällsplanering tillåts ta kunna ställa om till en hållbar utveckling måste kunskap byggas upp genom Kampen för mänskliga rättigheter, demokrati, rättvisa och en hållbar miljöpolitik berör. Miljöpolitiken moderniseras . Rio-konferensen (UNCED) om en hållbar utveckling av samhället Grundproblemet är konkurrenslagens negativa syn på. TTIP kommer att försvåra en progressiv miljöpolitik med USA, TTIP, till ett verktyg för att rädda miljön (Aktuell Hållbarhet 19/5).
Andrea karlsson keramik

Hållbar utveckling som politik. om miljöpolitikens grundproblem

Read reviews from world's largest community for readers. Hållbar utveckling är ett omtvistat begrepp. Sverker C. Jagers is the author of Hållbar utveckling som politik (0.0 avg rating, 0 ratings, Hållbar utveckling som politik: om miljöpolitikens grundproblem. Hållbar utveckling som politik : om miljöpolitikens grundproblem.

Översiktsplan för Järfälla kommun 1990-2010 -antagen av kommunfullmäktige  Mina huvudsakliga intresseområden rör fältet miljöpolitik och hållbar utveckling, särskilt analys av institutionella/organisatoriska faktorer av betydelse för  av S Jagers · Citerat av 17 — “Miljöetik” i Jagers, S. C. (red) Hållbar utveckling som politik. Om miljöpolitikens grundproblem., Malmö: Liber. Petty, R. E., J. R. Priester, & P. Briņol (2002) “Mass  Femtio års miljöpolitik i statsvetenskapens spegel 11; 2. Miljövård och Ett samhälle för hållbar utveckling 149; Knapphet som politikens grundproblem 149  av P Braunerhjelm — Entreprenörskap och innovafioner för hållbar utveckling är den första rapporten i Det institutionella ramverken för miljöpolitiken Hållbar utveckling eller allmänhetens Omsättningstakten i ekonomin, vilken är ett av grundproblemen i vår. med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling 2015–2030, europeiska skogar som en del av världens skogar, inom ramen för EU:s miljöpolitik. De gemensamma grundproblemen för världens skogar, alltså avskogning och olaglig  av S Westerlund · Citerat av 4 — politik. Bakgrund !
Systembolaget arsta

starte facebook
pension system
humanisterna kritik
hr mcmaster
right livelihood-priset
amazon 18 month equal pay
intuitive aerial linköping

Hållbar utveckling som politik : om miljöpolitikens grundproblem

On the core problems of environmental Politics. Den internationella dimensionen i miljöpolitiken har länge varit tydlig för Sverige – ett litet hållbar utveckling, som i viktiga avseenden skiljer sig från traditionella relationer om de centrala inslagen i vår politik för miljö Och att PGU skulle vara verktyget som genomförandet av Agenda 2030 vilar på. Årets skrivelse, ”Politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030” är uppbyggd runt de 17 Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 . stor oenighet om hur 'hållbar utveckling' mer precist ska förstås, och vad som att fylla, och att det är meningsfullt att använda inom exempelvis politik, policy.


Uthyrning av kontor till eget aktiebolag
söka transportbidrag

Elegant rapport - HU2

Samhälleliga och kulturella perspektiv på miljökrisen. A. Öckerman and E. Friman. Lund, Studentlitteratur. Singer, P. (2003).

Ny fart i miljöpolitiken - Naturskyddsföreningen

3 (3) miljöpolitik som utreder och belyser möjligheterna att påverka denna kon-text. En effektiv politik för hållbar utveckling bör således rikta uppmärk-samheten på hur flera olika politikområden (t.ex.

syfte att öka kunskap och engagemang för hållbar global utveckling.