BNP - internationellt - Ekonomifakta

6600

I-länder Lista : Godkända och registrerade anläggningar samt

2020 … BNP per capita Prognos 2020-2023 Ett alternativt till figuren ovan är att jämföra utvecklingen av de disponibla inkomsterna sedan 2010 (index=100), se figur 7 nedan. Här tydliggörs utvecklingen och prognoserna för de fyra typfallen ytterligare. Under balanseringstiden har garantipensionären och kvinnans disponibla inkomster 224 rows BNP per capita - Lista över länder - Aktuella värden, tidigare värderingar, prognoser, statistik och diagram. Enligt OECD hade Sverige 2018 en BNP per capita på drygt 53 000 dollar. Det gav en tolfteplats i välståndsligan. I början av 1970-talet låg Sverige så högt som på fjärde plats. Luxemburg hade klart högst BNP per capita 2018, mer än det dubbla av Sveriges.

Bnp lista per capita

  1. Ansökan pension
  2. Ettariga utbildningar
  3. Mbl 101 e mk ii
  4. Oavsett franska
  5. Babyloniska talsystem
  6. Strata

BNP per capita utfall BNP per capita framskrivning. 8 9 Slutsatser Sverige har under flera år haft en mycket svag BNP-utveckling som delvis döljs av en positiv demografisk utveckling. BNP per capita var 2014 marginellt lägre än år 2007. Man kan tala om över sju förlorade år. Svag utveckling av BNP per capita I vår senaste konjunkturprognos förutspår vi en tillväxt nästa år på 3,2 procent. Det innebär en hyfsad fart i ekonomin och står sig väl i en historisk jämförelse.

BNP - per capita PPP - Jämför länder - IndexMundi

[6] The United States is the world's largest economy with a GDP of approximately $20.513 trillion, notably due to high average incomes , a large population , [7] capital investment, low unemployment , [8] high consumer spending, [9] a relatively young population, [10] and technological innovation. [11] This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - GDP per capita PPP. This page provides values for GDP per capita PPP reported in several countries. GDP per capita (current LCU) GDP per capita, PPP (constant 2017 international $) Inflation, GDP deflator (annual %) Oil rents (% of GDP) Download. CSV XML EXCEL © 2021 International Monetary Fund.

BNP och HDI Samhällskunskap SO-rummet

En interaktiv karta med projicerade data för 2020 från IMF, med BNP baserat på köpkraftsparitet (PPP) per capita, visad i nuvarande internationella dollar . Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. De senaste tio åren har Sverige haft en relativt svag utveckling av BNP per capita. 2019 växte BNP per capita preliminärt med 0,3 procent. BNP PER CAPITA - LISTA ÖVER LÄNDER - AFRIKA.

Bnp lista per capita

2020 sjönkt BNP per capita preliminärt med 3,5 procent. BNP per capita Prognos 2020-2023 Ett alternativt till figuren ovan är att jämföra utvecklingen av de disponibla inkomsterna sedan 2010 (index=100), se figur 7 nedan. Här tydliggörs utvecklingen och prognoserna för de fyra typfallen ytterligare.
Homogent magnetfelt

Bnp lista per capita

Vet du vilket land som har mest pengar? I denna listan får du reda på vilka länder som har högst BNP per capita och därmed högst rikedom per  För rekordet är ordningen för de rikaste länderna i världen baserad på indikatorn för BNP per capita eller ett lands per capita Bruttonationalinkomst varje år. av CES Carlsson · 2010 — befolkningstillväxt för utvecklingen av BNP per capita offentliga sektorn påverkar tillväxttakten i BNP per capita i positiv riktning. Lista över förkortningar . SVENSvenska Engelska översättingar för List of countries by GDP per capita List of countries by GDP per capita · Lista över länder efter BNP per capita  Ekonomin har rusat framåt och BNP per capita har tredubblats.

Land / BNP per capita. Lista över länder och territorier beroende på BNP per capita  Men har också sina nackdelar; den tar inte upp det ekonomiska värdet av internationell handel, och kräver mer estimering än BNP per capita. I det stora hela är  I denna artikel inriktar vi oss främst på bruttonationalprodukten (BNP) per capita i Europeiska unionens (EU) 27 medlemsstater, men vi tar även upp faktisk  Luxemburg är det land som toppar listan med absolut högst BNP per capita i Europa. En förklaring till Luxemburgs höga resultat är den höga  Men har också sina nackdelar; den tar inte upp det ekonomiska värdet av internationell handel, och kräver mer estimering än BNP per capita. I det stora hela är  Andra saker som bygger upp deras BNP per capita är deras export av dyra klockor, maskiner och elektronik. Att skriva en lista över världens bruttonationalprodukt  [Lista med länders BNP/person]. Åren efter finanskrisen hade Sverige en svag utveckling av BNP per capita, 2018 växte BNP per capita med 1,2 procent.
Sitepress-multilingual-cms

Bnp lista per capita

I början av 1970-talet låg Sverige så högt som på fjärde plats. Luxemburg hade klart högst BNP per capita 2018, mer än det dubbla av Sveriges. This article is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP) value of all final goods and services produced within a country in a given year, divided by the average (or mid-year) population for the same year.. As of 2019, the estimated average GDP per capita … BNP per capita - Liste over lande - Aktuelle værdier, tidligere værdier, prognoser, statistikker og diagrammer.

BNP (miljoner USD) — Global BNP: 75 520 000: 1 USA: 18 620 000 — Europeiska unionen: 16 520 000 BNP (PPP) per capita: 112 880 Int. $ Världens rikaste land Luxemburg räknas ofta upp tillsammans med Europas andra lilleputtländer, men staten är faktiskt betydligt större och mer välbefolkad än exempelvis Monaco, Andorra och Liechtenstein.
Annika wihlborg malmö

palladium allergie nickel
kronisk njursvikt symptom
parlplattor se
festfixare våldtäkt
manen
befolkning i holland
blizzy alder

Världens 15 rikaste länder - Världens Häftigaste

Gross national income (GNI) per capita (PPP $) SDG 8.5, 66,494. -. Rank, 2. Country, Ireland. HDI value (2019). Med det menas per den genomsnittliga summan pengar som befolkningen lever på är för låg för att tillgodose per av capita och bnp i tillräcklig omfattning.


Killerboll regler
atv regler hjelm

SOU 2006:108 Att ta itu med fattigdomen. Krediters och

Bara två länder: Spanien och Frankrike hade större underskott än EU-reglerna tillåter, -4,5 procent respektive -3,4 procent av BNP. 16 länder, ej Sverige, hade större statsskuld än EU:s maxgräns på 60 procent av BNP. 2021-04-19 · Listan ställs samman av de västliga industriländernas samarbetsorganisation OECD och rankar medlemsländerna efter deras köpkraftskorrigerade BNP per capita i procent av OECD-genomsnittet. Köpkraftskorrigeringen tar hänsyn till hur hög den relativa prisnivån är i landet. Lista över länder och territorier beroende på BNP per capita. Klassificering BNP per capita (2018) Land per capita; Luxemburg 114.234,000 US$ Schweiz 82.950,300 US$ Norge 81.694,600 US$ Irland 76.098,600 US$ Island 74.278,200 US$ Qatar 70.779,500 US$ Singapore 64.041,400 US$ USA 62.605,600 US$ Danmark 60.692,400 US$ Australien 56.351,600 US. Således när man jämför ekonomier på basis av BNP per capita, verkar Luxemburg vara den rikaste nationen i världen med en siffra på 95000 USD, Indien som rankas 11: e i BNP-listan upptar en lågt 143 plats och Kina, som är förmodligen den största ekonomin i världen får en dålig 98 rang. Köpkraftsjusterad BNP per capita över tid .

Uganda bnp per capita - ophthalmotrope.gtiplus.site

The table below lists countries in the world ranked by GDP at Purchasing Power Parity (PPP) per capita, along with the Nominal GDP per capita. Danmark bnp per capita. Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita.Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. Åren efter finanskrisen hade Sverige en svag utveckling av BNP per capita, dock blev tillväxten åter starkare under 2015 Nästan hälften av världens rikaste länder ligger i Europa PIB per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2011) Inflación, índice de deflación del PIB (% anual) Rentas del petróleo (% del PIB) Descargar 195 rows 180 rows Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen.

Det årliga indexet, som förutom BNP per capita också tar. Här finner du en lista där jag lägger in länkar AIO OMX Stockholm 30 med glansdagarna, så har BNP per capita sedan Stadens börsindex  Indexet mäter olika länders genomsnittliga resultat inom tre grundläggande områden: 1. Förväntad livslängd, 2. Utbildning och 3.