Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer

6523

Sammanfattning av föreställningar om lärande och tidsandan

Tradition och Säljö, R. (2003). Föreställningar om lärande och tidsandan. I Selander, S. Kobran, nallen och majen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning (Forskning i fokus, 12). 12 Säljö, Föreställningar om lärande och tidsandan, 2003:85 13 Säljö, Föreställningar om lärande och ti dsandan, 2003:87 14 Lindberg, Språka Samman! Om samtal och samspel i språkundervisningen,1995:11 15 Lightbown & Spada, 2006:47 -48 16 Blomdahl, Betydelsen av Deweys syn på kunskap och lärande för teknikämnet i skolan 2004:61 -63 Säljö, Roger (2003). Föreställningar om lärande och tidsandan. I Selander, Staffan (red.) Kobran, nallen och majjen.

Säljö föreställningar om lärande och tidsandan

  1. Gravid v 23 vilken månad
  2. 1 biljard is hoeveel miljard
  3. Forskning och framsteg

Thought and language. Cambridge, Mass: M.I.T. Press. (Valda delar 15 sidor) 12 Säljö, Föreställningar om lärande och tidsandan, 2003:85 13 Säljö, Föreställningar om lärande och ti dsandan, 2003:87 14 Lindberg, Språka Samman! Om samtal och samspel i språkundervisningen,1995:11 15 Lightbown & Spada, 2006:47 -48 16 Blomdahl, Betydelsen av Deweys syn på kunskap och lärande för teknikämnet i skolan 2004:61 -63 Säljö, R. (2003). Föreställningar om lärande och tidsandan.

Ungdomars utveckling och lärande ur ett didaktiskt perspektiv

Säljö, Roger (2003). Föreställningar om lärande och tidsandan. I S. Selander (red.): Kobran nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning.

Lärande och fysisk miljö - Skolhusgruppen

(4:e rev. uppl.).

Säljö föreställningar om lärande och tidsandan

Man blir Uppfattningar om specialpedagogiska insatser – aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv. Luleå: Luleås tekniska universitet, institutionen för utbildningsvetenskap, 2007:02. s. 61-68, 157-165. 15 s Gustavsson, Bernt (2002).
Biltema katrineholm öppettider påsk

Säljö föreställningar om lärande och tidsandan

Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling. Skolverket. 8. Guvå G (2009). Professionellas föreställningar om elevhälsans retorik och praktik. Säljö, Roger (2003). Föreställningar om lärande och tidsandan.

Roger Säljö | Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning. Pedagogik - Lärande, kunskap och kompetens Flashcards | Quizlet Foto. Den lärande eleven Foto. Föreställningar om lärande och tidsandan Foto. Gå till.
Inkomstförsäkring företagare

Säljö föreställningar om lärande och tidsandan

Kort sammanfattning: Roger Säljö ger i artikeln en översikt av tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Föreställningar om lärande och tidsandan Säljö, Roger, 1948 (författare) Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning,Department of Education, Learning and Teaching Unit Att synen på lärande förändras och varierar över tid, är något som blir särskilt tydligt när Roger Säljö summerar det senaste halvseklets syn på lärande och kunskap i artikeln ”Föreställningar om lärande och tidsandan”. Säljö beskriver i artikel hur synen på lärande förändrats från ett empiristiskt perspektiv (Vygotskij) till ett rationalistiskt (Piaget) och vidare till ett kulturvetenskapligt perspektiv med ett kontextbundet synsätt. Föreställningar om lärande och tidsandan Roger Säljö D et är förmodligen ingen överdrift att påstå att frågor om hur lärande skall organiseras kommit att uppfattas som allt mer centrala under de senaste decennierna. Säljö (2003) skriver i sin essay ”Föreställningar om lärande och tidsandan” om hur synen på lärande förändrats från Piagets stadietänk - att barnet lär sig genom egen aktivitet till Vygotskijs syn att barnet lär sig i samspel med andra. Barnet är en konstruktion av sin sociokulturella miljö där barnet utvecklas genom kommunikation och agerande. Lärande och utveckling sker på olika sätt beroende på kultur, tidsanda och barnsyn.

Föreställningar om lärande och tidsandan. I Selander, Staffan (Red.), Kobran, nallen och majjen (s.71-88). www.skolverket.se 17 s. Aktuella lagar, förordningar, riktlinjer och internationella överenskommelser Valbar litteratur (ca 400 s.) Alexandersson, Mikael (2007). Tankens krökning tillbaka mot sig själv. minister, om skolan som en »spjutspets mot framtiden«. I en sådan före-ställning finns ingen plats för sentimentalitet.
Illums bolighus online

l greene artist
eu map of europe
instagram inloggad på flera enheter
the curious case of benjamin button watch online
uf idéer

Kurslitteratur - Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Thought and language. Cambridge, Mass: M.I.T. Press. (Valda delar 15 sidor) Säljö, Roger. (2000).


Websphere
ali dodge khatami wife

Eleverna behöver ramar och kramar” - CORE

Föreställningar om lärande och tidsandan.

Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer

13, Lärande i praktiken, Roger Säljö, 2005, ISBN-13:9789172274365 29, Föreställningar om lärande och tidsandan, Säljö, Roger, 1948, Föreställningar om  Säljö, R. (2003). Föreställningar om lärande och tidsandan. i S. Selander, Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Säljö, Föreställningar om lärande och tidsandan (s.80-81 2003).

Lund: Studentlitteratur. (Del I t o m IV, 246 s läses i LAU 110, läses även i LAU 380) Säljö, Roger. (2003). Föreställningar om lärande och tidsandan. I Staffan Selander. (Red).